4

Pohádkový potůček 2022

Pohádkový-potůček-2022-A4 050

Vážené sestry, vážení bratři.

Valná hromada TJ Sokol Měnín se uskuteční v sobotu 26.06.2021, 17:00h. v sále sokolovny Měnín. Prezence od 16:45h! Po valné hromadě bude následovat prohlídka sportovní haly.

Program VH:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Plán činnosti na další období
9. Návrh rozpočtu na příští období
10. Diskuse, připomínky, návrhy
11. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
12. Závěr + prohlídka sportovní haly

Děkujeme, se sokolským pozdravem NAZDAR!

Výbor TJ Sokol Měnín

Pohádkový potůček 2021, sobota 29.05. a neděle 30.05.2021

Srdečně zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, kamarádky a kamarády, známé i neznámé na pohádkovou cestu kolem Zlatého potoka se soutěžními úkoly, na jejímž konci je čeká sladká odměna.

Začátek trasy bude na parkovišti Sportovní haly a konec v areálu sokolovny.

Od 11:00 do 18:00hod bude možnost venkovního občerstvení a pro případné zájemce i prohlídka nové Sportovní haly. Prosíme Vás o dodržování všech hygienických pravidel.

Těšíme se na Vás!

TJ Sokol Měnín

Vážené sestry a bratři, vážené dámy a pánové.

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že Valná hromada naší TJ Sokol Měnín se NEBUDE konat
v pravidelném březnovém termínu, a to z důvodu současné pandemické situace "COVID-19".

O novém - náhradním termínu Valné hromady Vás budeme včas informovat.

Výbor TJ Sokol Měnín

Dobrý den, NAZDAR!

S velkým předstihem bych Vás chtěl prosím informovat, že dne 03.10.2020, 16:45h., proběhne v sokolovně Měnín mimořádná valná hromada naší jednoty. Oficiální pozvánky Vám budou doručeny během následujících 2-3 týdnů.

Prosím všechny dospělé členy TJ Sokol Měnín, aby se této mimořádné valné hromady zúčastnili. Jedná se o zásadní milník v historii TJ Sokol Měnín a je proto velice nutné = nezbytně nutné, aby účast na této valné hromadě byla co nejvyšší. Pevně věřím, že Vám všem záleží na budoucnosti naší jednoty, a že se této valné hromady zúčastníte.

Děkuji. Za výbor TJ Sokol Měnín
Dušan Kubela, starosta jednoty